Zobrazit košík “ČOV MICRO 6,5” bylo přidáno do košíku.
kdcb-30-15
Availability: not in Stock

KDČB 30/15

Čistírna odpadních vod typu KDČB pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (školská zařízení, hotely, penziony, bytová zástavba a podobně). Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrže.

ČOV využívá nový princip přetlakového sycení biofilmu vnitřního prostoru rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontatoru rovněž umožňuje postupnou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozoně ve směru opačném na směr proudění vody. Tyto typy ČOV splňují podmínky stanovené TAZUS Praha. ČOV jsou certifikovány a bylo na ně vydáno stavebně technické osvědčení.

Podmínky pro instalaci:

ČOV může být umístěna bezprostředně u objektu a nevyžaduje ochranné pásmo mimo zastavěnou plochu. Podle místních podmínek je možné volit způsob osazení do terénu. Ideální je osazení pod zem. Do vyhloubeného výkopu ze zbetonuje základová armovaná deska o rozm. 9500 x 3300 x 300 mm, na kterou se osadí PP nádrže, které se obsypou suchým betonem. Technologie ČOV se osazuje do celoplastových nádrží, které lze na objednávku dodat.

Podmínky pro instalaci:

ČOV může být umístěna bezprostředně u objektu a nevyžaduje ochranné pásmo mimo zastavěnou plochu. Podle místních podmínek je možné volit způsob osazení do terénu. Ideální je osazení pod zem. Do vyhloubeného výkopu ze zbetonuje základová armovaná deska o rozm. 9500 x 3300 x 300 mm, na kterou se osadí PP nádrže, které se obsypou suchým betonem. Technologie ČOV se osazuje do celoplastových nádrží, které lze na objednávku dodat.

Rozměry plastových nádrží:

  • usazovací nádrž 6160 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)
  • osazovací nádrž 3160 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)

Technické parametry:

Výška (mm): 2400
Šířka (mm): 2850
Délka (mm): 5200
Počet EO: 150
Množství odpadní vody(m3/den): 15,0
Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 9,0
El. příkon: 550W

Informace o ceně na dotaz

Výkresy ke stažení: