Servisní činnost

Pokud uvažujete o odborném servisu, který Vám vyřeší dlouhodobě bezproblémový provoz bez zbytečných vícenákladů kontaktujte nás

záruční a pozáruční servis

Společnost Aquatech zajišťuje záruční a pozáruční servisvlastních výrobků i výrobků od jiných výrobců čistíren odpadních vod (ČOV), bazénů, nádrží a ostatních výrobků z plastu. Naše společnost vlastní čtyři servisní vozidla, která jsou vybavena náhradními díly pro kompletní sortiment svých výrobků. Naši servisní pracovníci mají mnoholetou zkušenost se servisní činností po celé České republice i zahraničí.

Servisní středisko

Servisní středisko zajistí přepravu objednaných náhradních dílů k zákazníkovi zásilkovou službou DHL, DANZAS, TOPTRANS nebo vlastní dopravou. Prioritou našeho servisního střediska je, aby zákazník byl spokojen  s našimi výrobky a službami i po záruční době. Snažíme se urgentní poruchy, např. čerpacích stanic, řešit okamžitým výjezdem, v pracovních dnech max. do 48 hodin, popřípadě dle možnosti servisu. V místech - obcích, městech, kde smluvně spravujeme a provozujeme naše zařízení, držíme 24. hodinou servisní službu.

Předností servisní činnosti

Předností naší servisní činnosti je to, že dokážeme svým vlastním servisem opravit ČOV, které jsou v provozu i několik desítek let. Snažíme se mít na skladě náhradní díly i na ČOV, které se již nevyrábí, nebo u kterých je již výroba postupně omezována. Jedná se zejména o velmi rozšířené typ čistíren odpadních vod typu MICRO a KDČB. Ročně provádímě desítky celkových rekonstrukcí těchto velmi spolehlivých typů ČOV a to zejména v lokalitách jako jsou Krkonošký národní park, Šumavský národní park, TANAP (horské chalupy a boudy), bývalá rekreační střediska (dnes ve vlastnictví soukromých podnikatelů), motoresty na dálnicích D1, D5, dále u mnoha penzionů po celé České a Slovenské republice.

Zprovoznění výrobků, zaškolení obsluhy a předání výrobku

Zprovoznění výrobků, zaškolení obsluhy a předání výrobku je taktéž součástí práce našich servisních techniků. Tato činnost je smluvní podmínkou obsaženou ve smlouvě o prodeji výrobku, nebo ve smlouvě o dílo. Touto komplexní službou pro zákazníka se snažíme, aby od nás zakoupený výrobek byl provozován řádně, spolehlivě a bezpečně.

ODBĚR, PROVOZ ČOV

Odběr vzorků, provozování čistíren odpadních vod a vyhodnocování zkušebního provozu provádíme taktéž na základě smluvního vztahu. V rámci uzavřených smluv s akreditovanými laboratořemi a spoluprací s nimi, dokážeme odebrat vzorek nátoku a odtoku (slévaný, bodový) z ČOV a tento výsledek rozborů odpadních vod v požadovaných parametrech zákazníkovi ve velmi krátkém čase předložit za velmi výhodnou cenu. Velmi výhodným produktem pro naše zákazníky je smluvní dohled nad provozováním čistíren odpadních vod a jejich vyhodnocení po ukončení zkušebního provozu. Pro tuto činnost využíváme spolupracující externí pracovníky, kteří mají požadovanou akreditaci ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).