Servisní činnost

Pokud uvažujete o odborném servisu, který Vám vyřeší dlouhodobě bezproblémový provoz bez zbytečných vícenákladů kontaktujte nás

záruční a pozáruční servis

Společnost Aquatech zajišťuje záruční a pozáruční servis vlastních výrobků. Naše společnost vlastní několik servisních vozidel, která jsou vybavena náhradními díly pro kompletní sortiment svých výrobků. Naši servisní pracovníci mají mnoholetou zkušenost se servisní činností po celé České republice i zahraničí.

Servisní středisko

Servisní středisko zajistí přepravu objednaných náhradních dílů k zákazníkovi zásilkovou službou DHL, DANZAS, TOPTRANS nebo vlastní dopravou. Prioritou našeho servisního střediska je, aby zákazník byl spokojen  s našimi výrobky a službami i po záruční době. Snažíme se urgentní poruchy, např. čerpacích stanic, řešit okamžitým výjezdem, v pracovních dnech max. do 48 hodin, popřípadě dle možnosti servisu. V místech - obcích, městech, kde smluvně spravujeme a provozujeme naše zařízení, držíme 24. hodinou servisní službu.

Předností servisní činnosti

Předností naší servisní činnosti je to, že dokážeme svým vlastním servisem opravit ČOV, které jsou v provozu i několik desítek let. Snažíme se mít na skladě náhradní díly i na ČOV, které se již nevyrábí, nebo u kterých je již výroba postupně omezována. Jedná se zejména o velmi rozšířené typ čistíren odpadních vod typu MICRO a KDČB. Ročně provádímě desítky celkových rekonstrukcí těchto velmi spolehlivých typů ČOV a to zejména v lokalitách jako jsou Krkonošký národní park, Šumavský národní park, TANAP (horské chalupy a boudy), bývalá rekreační střediska (dnes ve vlastnictví soukromých podnikatelů), motoresty na dálnicích D1, D5, dále u mnoha penzionů po celé České a Slovenské republice.

Zprovoznění výrobků, zaškolení obsluhy a předání výrobku

Zprovoznění výrobků, zaškolení obsluhy a předání výrobku je taktéž součástí práce našich servisních techniků. Tato činnost je smluvní podmínkou obsaženou ve smlouvě o prodeji výrobku, nebo ve smlouvě o dílo. Touto komplexní službou pro zákazníka se snažíme, aby od nás zakoupený výrobek byl provozován řádně, spolehlivě a bezpečně.

ODBĚR, PROVOZ ČOV

Odběr vzorků, provozování čistíren odpadních vod a vyhodnocování zkušebního provozu provádíme taktéž na základě smluvního vztahu. V rámci uzavřených smluv s akreditovanými laboratořemi a spoluprací s nimi, dokážeme odebrat vzorek nátoku a odtoku (slévaný, bodový) z ČOV a tento výsledek rozborů odpadních vod v požadovaných parametrech zákazníkovi ve velmi krátkém čase předložit za velmi výhodnou cenu. Velmi výhodným produktem pro naše zákazníky je smluvní dohled nad provozováním čistíren odpadních vod a jejich vyhodnocení po ukončení zkušebního provozu. Pro tuto činnost využíváme spolupracující externí pracovníky, kteří mají požadovanou akreditaci ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).