Naše certifikáty

Naše společnost AQUATECH, spol.  s r.o. disponuje vlastními certifikáty na všechny své výrobky. Certifikaci výrobků provádíme u TAZÚS - Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Autorizovaná osoba č. 204, Notifikovaná osoba 1020. Zkoušky účinnosti našich výrobků provádí VÚV Praha - státní zkušebna.  Každý rok je f. TAZÚS Praha prováděn pravidelný povinný dohled nad našimi certifikovanými výrobky.

Všechny typy ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel splňují ČSN EN 12566-3+A1 a Nařízení vlády č. 401/2015 do vod povrchových  a Nařízení vlády 57/16Sb do vod podzemních.

Certifikát čistírny odpadních vod do 50 EO
Certifikát Micro JA
Certifikát Micro JA
Certifikát čistírny odpadních vod nad 50 EO
STO ČOV nad 50 EO systém KDCB
STO ČOV nad 50 EO systém AQ JA
Certifikát ČOV nad 50 EO systém KDČB
Certifikát ČOV nad 50 EO systém AQ JA
Certifikát čerpací stanice gravitační a tlaková kanalizace
Protokol čerpací stanice
STO čerpací stanice
Certifikát nádrže
Certifikát PP nádrže
Protokol PP nádrže
STO PP nádrže
Certifikát odlučovače RL - GSO
Odlučovač RL 1
Odlučovač RL 2
Odlučovač RL 3
Certifikát odlučovače tuků - OTC
OTC zkouška typová řada
OTC zkouška str. 2
OTC zkouška str. 3
Certifikát zemní pískový filtr
Certifikát zemní pískový filtr
STO zemní pískový filtr