nadrze
Availability: not in Stock

Nádrže válcové

Cena na vyžádání

Nádrže válcové nesamonosná k dodatečnému obetonování:

Válcové nádrže nesamonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních, dešťových a průmyslových vod.

Nádrže se ukládají do země pod úroveň terénu. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu.

Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů:
Průměr 3,5m, výška 3,5m.

Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže od síly materiálu 15mm, s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu(komínu)a poklopu nepochůzného (pouze pro přepravu, v případě prostor s vyloučeným přístupem osob a zvířat).   Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím o světlosti odpovídajícímu objemu nádrže (to je DN 110 pro nádrže do objemu 6m3, a DN 160 pro nádrže větší než 6m3. Součástí nádrží jsou výztužná žebra, která lze využít pro osazení armaturních výztuží.

Stavební osazení nádrží do terénu:

Nádrže se osazují na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku.

Plastové nádrže a jímky jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin, zejména odpadních a dešťových vod, popřípadě chemických či jiných látek.

Plastové nádrže vyrábíme: samonosné, nesamonosné k obetonován nebo na zakázku a to ve válcovém nebo hranatém provedení. Nádrže jsou dodávány s plastovým víkem, vstupním vlezem a pochozím, nebo pojezdným podklopem. Součástí zakázky je i osazení vstupní, výstupních potrubí či dalších armaturních sestav.

Přednosti polypropylenových nádrží

  • jednoduchá montáž
  • minimální stavební pracnost při osazení
  • nízká hmotnost
  • dlouhodobá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • samonosné provedení
  • variabilnost tvaru
  • cenová dostupnost

Stavební osazení nádrže: Nádrž se osazuje do vyhloubeného výkopu, na základovou betonovou armovanou desku. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace či možnosti výskytu spodní vody je vhodné použít armaturu. Při betonáži je nutné nádrž rozepřít nebo současně napouštět vodou. Uložení a stavební část osazení nádrže řeší projektová dokumentace.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník platný od 1.1.2024

Nádrže válcové vč. poklopu a vstupního vlezu prům. 60cm, v 30cm

Válcová nádrž
Objem
m3
průměr
mm
hloubka
mm
cena bez
DPH
     NV – 1,5
1,69
 
1200
1500
8300,-
NV – 2
2,12
1300
1600
9600,-
NV – 3
3,21
1600
1600
14100,-
NV – 4
4,02
1600
2000
16500,-
NV – 4
4,07
1800
1600
18500,-
NV – 5
5,02
2000
1600
22500,-
NV – 6
6,28
2000
2000
26400,-
NV – 7
6,91
2000
2200
28600,-
NV – 8
8,3
2300
2000
31200,-
NV – 9
9,04
2400
2000
37700,-
NV – 10
9,95
2400
2200
43800,-
NV – 11
11,3
2400
2500
45900,-
NV – 12
12,27
2500
2500
50100,-
NV – 13
13,25
2500
2700
52100,-
NV – 14
14,31
2700
2500
54600,-
NV – 15
15,39
2800
2500
56500,-