nadrze
Availability: not in Stock

Nádrže hranaté

Cena na vyžádání

Nádrže válcové nesamonosná k dodatečnému obetonování:

Válcové nádrže nesamonosné jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin a to zejména odpadních, dešťových a průmyslových vod.

Nádrže se ukládají do země pod úroveň terénu. Objem a velikost nádrží je přizpůsoben požadavkům odběratele, projektanta či vodoprávního orgánu.
Nádrže jsou vyráběny dle standardních rozměrů viz. příloha, nebo s variabilními rozměry dle požadavku odběratele, při nepřekročení maximálních rozměrů:
Délka 8m, šíře 3,5m, výška 3,5m.

Typ a síla polypropylenu je volena podle užitných vlastností a konstrukce nádrže do síly 8 mm do 80mm materiálu , s možností stabilizace polypropylenu vůči ÚV záření. Konstrukce nádrží je navrhována tak, aby byla dodržena podmínka normy vodotěsnosti ČSN 750905 a požadovaných vlastností nádrže.

Nádrže jsou dle požadavku vyráběny včetně víka stropu, vstupního vlezu(komínu)a poklopu nepochůzného (pouze pro přepravu, v případě prostor s vyloučeným přístupem osob a zvířat). Nádrže lze dovybavit vstupním a výstupním potrubím o světlosti odpovídajícímu objemu nádrže (to je DN 110 pro nádrže do objemu 6m3, a DN 160 pro nádrže větší než 6m3. Součástí nádrží jsou výztužná žebra, která lze využít pro osazení armaturních výztuží.

Stavební osazení nádrží do terénu:

Nádrže se osazují na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku.

Plastové nádrže a jímky jsou určeny k akumulaci různých druhů kapalin, zejména odpadních a dešťových vod, popřípadě chemických či jiných látek.

Plastové nádrže vyrábíme: samonosné, nesamonosné k obetonován nebo na zakázku a to ve válcovém nebo hranatém provedení. Nádrže jsou dodávány s plastovým víkem, vstupním vlezem a pochozím, nebo pojezdným podklopem. Součástí zakázky je i osazení vstupní, výstupních potrubí či dalších armaturních sestav.

Přednosti polypropylenových nádrží

  • jednoduchá montáž
  • minimální stavební pracnost při osazení
  • nízká hmotnost
  • dlouhodobá životnost
  • 100% vodotěsnost
  • samonosné provedení
  • variabilnost tvaru
  • cenová dostupnost

Stavební osazení nádrže: Nádrž se osazuje do vyhloubeného výkopu, na základovou betonovou armovanou desku. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace či možnosti výskytu spodní vody je vhodné použít armaturu. Při betonáži je nutné nádrž rozepřít nebo současně napouštět vodou. Uložení a stavební část osazení nádrže řeší projektová dokumentace.

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník platný od 1.1.2024

Hranatá nádrž
Objem
m3
délka
mm
šířka
mm
hloubka
mm
cena bez
DPH
 
NH – 1
1
1000
1000
1000
8200,-
 
NH – 2
2
2000
1000
1000
13500,-
 
NH – 3
3
2000
1500
1000
17500,-
 
NH – 4
4,5
2000
1500
1500
22900,-
 
NH – 5
5,1
2000
1500
1700
26200,-
 
NH – 6
6
2000
2000
1500
34200,-
 
NH – 7
7
2000
2000
1750
37300,-
 
NH – 8
8
2000
2000
2000
41900,-
 
NH – 9
9
2250
2000
2000
43500,-
 
NH – 10
10
2500
2000
2000
47200,-
 
NH – 11
11
2750
2000
2000
50700,-
 
NH – 12
12
3000
2000
2000
54600,-
 
NH – 13
13
3250
2000
2000
57500,-
 
NH – 14
14
3500
2000
2000
61300,-
 
NH – 15
15
3000
2500
2000
62900,-