plastová jímka ČS
vysrojeni-cs-tlak
Availability: not in Stock

ČS do tlakové kanalizace

38 400 

Čerpací stanice balená pro tlakovou kanalizaci

Čerpací stanice AQUATECH slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové kanalizace. Čerpací stanice je kompletní v plastové jímce o rozměru základním prům. l m, hloubka 2m. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem plovákovými spínači, řídící jednotkou, zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí z čerpací jímky, poklop čerpací stanice se vstupním otvorem prům.600m, výška 500mm.(výšku komínku lze přizpůsobit požadavku odběratele).Dále je dodáván kompletní rozvaděč vč. revize el. zařízení. Objem PP nádrže ČS a vybavenost čerpadly je navrhována dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání.

Čerpací stanice do tlakové kanalizace čerpají odpadní  vody do tlakové kanalizace.

Průměr nádrže
m

Hloubka nádrže
m

Cena PP nádrže
ČS v Kč

Cena vystrojení
ČS v Kč

Cena kompletní
ČS v Kč bez DPH

1

1,5
Celková 2m

7.900,-

30.500,-

38.400,-

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Součástí  ceny není montáž a uvedení ČS do provozu a zaškolení obsluhy. Cena 2700,-Kč.

Specifikace dodávky – vystrojení ČS:

 • kalové čerpadlo s řezacím nástavcem AQK 04/400 – N3(3.fáze), 400V/1,5kW
 • vodivostní sonda RAMI SJ-10m
 • zpětná klapka s koulí 1 ¼” GG25, mat. litina
 • pojistný ventil DN25, nízkozdvižný, mat.litina
 • kulový uzavírací ventil DN40
 • spojka potrubí DN40
 • výstupní potrubí z ČS PE DN40, délka 200mm (150+50mm)
 • kompletní el. rozvaděč RM1, kontrola chodu čerpadla (světelná kontrolka chodu), tepelná ochrana

Stavební práce ani elektroinstalační práce naše společnost neprovádí, lze na přání zákazníka zajistit.

Průměr nádrže čerpací stanice a hloubku čerpací stanice lze dodat dle požadavku odběratele či projektanta.

Dodavatel si vyhrazuje právo úprav a změn technologie při zachování technických parametrů.

Stavební připravenost a osazení čerpací stanice do terénu:

Čerpací stanice se osazuje na betonovou základovou desku o síle 150mm. PP nádrž se obsype suchým betonem. Provede se připojení přítoku a odtoku. Umístění el.rozvaděče doporučujeme v technické místnosti(garáž, sklep atd.), nebo lze osadit na sloupku přímo u čerpací stanice. Poklop čerpací stanice v základním provedení je pouze pochozí.

Příprava pro montáž technologie:

 • osazená jímka v zemi, napojená na přítokovou kanalizaci
 • do jímky vsunut výtlak DN 40
 • k místu kde bude osazen náš technologický el. rozvaděč dotažení přívodní el. kabelu 5×2,5CYKY
 • pojistný ventil DN25, nízkozdvižný, mat.litina
 • položená chránička mezi nádrží a místem rozvaděče COPOFLEX DN 63 – min., pro protažení kabelů pro čerpadlo a ovládací sondu