plastová jímka ČS
vysrojení ČS tlak
Availability: not in Stock

ČS do gravitační kanalizace

23 020 

Čerpací stanice balená pro gravitační kanalizaci

Čerpací stanice AQUATECH slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do gravitační kanalizace. Čerpací stanice je kompletní v plastové jímce o rozměru základním prům. l m, hloubka 1,5m. Součástí čerpací stanice je kalové čerpadlo s řezacím nástavcem UNIQUA CESSPIT J 14P a plovákovým spínačem zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí z čerpací jímky, poklop čerpací stanice se vstupním otvorem prům.600m, výška 500mm.(výšku komínku lze přizpůsobit požadavku odběratele).Dále je dodáván kompletní rozvaděč vč. revize el. zařízení. Objem PP nádrže ČS a vybavenost čerpadly je navrhována dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání.

Rozměrové varianty základního provedení:

Průměr nádrže
m

Hloubka nádrže
m

Cena PP nádrže
ČS v Kč

Cena vystrojení
ČS v Kč

Cena kompletní
ČS v Kč bez DPH

1

1,5
Celková 2m

7.900,-

15.120,-

23.020,-

Uvedené ceny jsou pro rodinné bydlení 15% DPH.

Součástí ceny není uvedení ČS do provozu a zaškolení obsluhy cena 2100,-Kč.. Připojení přítokové a odtokové kanalizace provádíme na základě objednávky. Stavební práce ani elektroinstalační práce naše společnost neprovádí, lze na přání zákazníka zajistit.

Vystrojení čerpací stanice do gravitační kanalizace:

 • kalové čerpadlo s řezacím nástavcem a plovákem UNIQUA CESSPIT J 14P – s plovákem, 230V/1,15kW
 • zpětná klapka
 • kulový uzavírací ventil
 • spojka potrubí
 • výstupní potrubí 30cm
 • elektrický rozvaděč
 • vstupní potrubí 1x
 • kabel od čerpadla 10m

Průměr nádrže čerpací stanice a hloubku čerpací stanice lze dodat dle požadavku odběratele či projektanta.

Dodavatel si vyhrazuje právo úprav a změn technologie při zachování technických parametrů.

Parametry čerpadla:

 • Max. průtok: 300 l/min
 • Max. výtlak: 15m
 • Příkon: 1,15kW
 • Napětí: 230V
 • Hmotnost: 16kg

Čerpadlo septik je kompletně z nerezové oceli a litinových dílů v konstrukci čerpadla. Čerpadlo je vhodné k čerpání silně znečištěných odpadních kalových vod, surových vod ze studní, sklepů, sudů, jímek.

Stavební připravenost a osazení čerpací stanice do terénu

Čerpací stanice se osazuje na betonovou základovou desku o síle 150-200mm. PP nádrž se staticky zajistí proti působení předpokládaného zatížení dle místních podmínek, dle projektu zpracovaného odborně způsobilou oprávněnou osobou. Provede se připojení přítoku a odtoku. Umístění el.rozvaděče doporučujeme v technické místnosti(garáž, sklep atd.), nebo lze osadit na sloupku přímo u čerpací stanice. Poklop čerpací stanice v základním provedení je pouze pochozí. Mezi nádrží čerpací stanice a místem osazení el. rozvaděče (je součástí dodávky) je nutné položení chráničky DN 63, dále pak do místa osazení el. rozvaděče dotažení přívodního kabelu CYKY 3×2,5.

Ceny jsou platné od 1.1.2024