798-3820
Availability: not in Stock

KDČB 200

2 288 080 

Čistírna odpadních vod typu KDČB pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (obce, hotely, bytová zástavba a podobně). Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrže. ČOV využívá nový princip přetlakového sycení biofilmu vnitřního prostoru rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontatoru rovněž umožňuje postupnou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozoně ve směru opačném na směr proudění vody. Tyto typy ČOV splňují podmínky stanovené TAZUS Praha. ČOV jsou certifikovány a bylo na ně vydáno stavebně technické osvědčení.

Podmínky pro instalaci:

ČOV může být umístěna bezprostředně u objektu a nevyžaduje ochranné pásmo mimo zastavěnou plochu. Podle místních podmínek je možné volit způsob osazení do terénu. Ideální je osazení pod zem. Do vyhloubeného výkopu ze zbetonuje základová armovaná deska o rozm. 18840x6000x300mm, na kterou se osadí PP nádrže, které se zaarmují a obsypou betonem. Technologie ČOV se osazuje do celoplastových nádrží, které lze na objednávku dodat,vč. kalového hospodářství, čerpací stanice, česlí atd.

Rozměry plastových nádrží:

  • usazovací nádrž 11820 x 6000 x 2400 mm (dxšxhl.)
  • dosazovací nádrž 3160 x 6000 x 4080 mm (dxšxhl.)

Technické parametry:

Počet EO: 1320
Množství odpadní vody(m33/den): 200.00
Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 71.30
El. příkon (W): 12600
Objem aktivace (m3): 192
Objem DN (m3): 43
Plocha DN (m2): 16

Ceny jsou uvedeny BEZ DPH:

Dodávka: 2 288 080,-