kdcb-16-2
Availability: not in Stock

KDČB 16/II

Cena na vyžádání

Čistírna odpadních vod typu KDČB,pracuje na principu mechanickobiologického čištění a je určena k čištění splaškových odpadních vod z objektů připojených na oddílnou stokovou kanalizaci z objektů menšího rozsahu, kdy není možno tyto připojit na systém s čistící stanicí (školská zařízení, hotely, penziony, bytová zástavba a podobně). Tento typ čistírny odpadních vod tvoří integrovanou jednotku, skládající se z mechanického předčištění, biozony s biokontaktorem a dosazovací nádrže. ČOV využívá nový princip přetlakového sycení biofilmu vnitřního prostoru rotujícího biokontaktoru kyslíkem. Řešení biokontatoru rovněž umožňuje postupnou vnitřní recirkulaci aktivovaného kalu v biozoně ve směru opačném na směr proudění vody. Tyto typy ČOV splňují podmínky stanovené TAZUS Praha. ČOV jsou certifikovány a bylo na ně vydáno stavebně technické osvědčení.

Podmínky pro instalaci:

ČOV může být umístěna bezprostředně u objektu a nevyžaduje ochranné pásmo mimo zastavěnou plochu. Podle místních podmínek je možné volit způsob osazení do terénu. Ideální je osazení pod zem. Do vyhloubeného výkopu ze zbetonuje základová armovaná deska o rozm. 9500x3300x300mm, na kterou se osadí PP nádrže, které se obsypou suchým betonem. Technologie ČOV se osazuje do celoplastových nádrží, které lze na objednávku dodat.

Rozměry plastových nádrží:

  • usazovací nádrž 6160 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)
  • dosazovací nádrž 3160 x 3000 x 2520 mm (dxšxhl.)

Technické parametry:

Výška (mm): 2400
Šířka (mm): 2850
Délka (mm): 9200
Počet EO: 240
Množství odpadní vody(m3/den): 24,0
Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 14,4
El. příkon (W): 550

Informace o ceně na dotaz

Výkresy ke stažení: