816-3913
Availability: not in Stock

ČOV AQ-JA 180

3 506 000 

Typová řada čistíren odpadních vod AQ-JA je určena k čištění splaškových komunálních vod z větších zdrojů znečištění např.: hotelů, pensionů, restaurací, obcí, měst a dalších podobných zařízení. ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod. ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod.

Popis technologie čištění:

Odpadní vody natékají do UN (akumulační nádrže) č. 1, kde dochází k zachytávání plovoucích látek a k usazování (sedimentaci) hrubých nerozpuštěných látek. Dále zde dochází k anaerobní stabilizaci přebytečného kalu. Takto upravená odpadní voda protéká přes denitrifikační zonu(anoxickou) č.2, kde dochází k redukci dusičnanů. Odpadní voda dále natéká do aktivační nádrže (oxické zony) č.3, provzdušňované tlakovým vzduchem z dmychadla, přes jemnobublinný aerační systém(aerační prvky A 109). V této části aktivace dochází k eliminaci ornanického znečištění a amoniakálního dusíku. Aktivační směs natéká do vertikální dosazovací nádrže č.4, kde je aktivovaný kal odsazován od vyčištěné vody a je recirkulován zpět na začátek čistícího procesu do akumulační nádrže č.1. Vyčištěná odpadní voda odtéká sběrným žlabem do odtoku z ČOV. Veškeré kaly jsou skladovány v kalové nádrži, kde dochází provzdušňováním k jejich mineralizaci a snížení objemu. Součástí mechanického předčištění ČOV jsou ručně stírané česle a lapák písku.

Popis konstrukce ČOV:

ČOV AQ-JA je dodávána v jednom nebo více celoplastových kontejnerech o vnějších rozměrech, dle přiložené tabulky. ČOV v základním provedení není vybavena krytem a nástavcem do výše rostlého terénu (lze jej přiobjednat dle projektu), v dodávce s ČS není nástavec nutný, nádrž ČOV lze umístit horní hranou, t.j. poklopem v úrovni rostlého terénu. Dmychadlo je umístěno ve zděné skříni. Vzduch z dmychadla je do aeračního systému přiváděn tlakovým potrubím. Součástí dodávky ČOV AQ-JA je elektrorozvaděč typ SPEL-JA, s ovládáním technologie. Rozvodná soustava 3+PEN-3x380V, 50 Hz, ochrana nulováním. Rozvaděč je vybaven hlavním jističem, tepelnou ochranou, časovým spínačem pro přerušování chodu dmychadla. Dále je vybaven kontrolkou chodu dmychadla. V denitrifikační nádrži ČOV je osazeno ponorné míchadlo včetně zpouštěcího zařízení.

Osazení ČOV do terénu:

ČOV se osazuje na betonovou armovanou desku o síle 150-300mm (síla dle projektu a zakládacích podmínek). Nádrž se obetonuje stabilizací. V případě, že není objednán nástavec do výšky rostlého terénu, je nutno vybetonovat. Nad ČOV je nutno zhotovit zakrytí, nebo objednat plastové u výrobce technologie. Elektrický rozvaděč se osazuje do zděné skříně u ČOV, nebo přilehlého technického zázemí. Dmychadlo se osazuje v přilehlém objektu, do 10m od ČOV, ve vyjímečných případech do objektu ČOV. Přívod el. vedení k technologickému rozvaděči(dodávka AQ) zajišťuje investor.

Technické parametry:

Hloubka (mm): 5000
Délka (mm): 16160
Šířka (mm): 8000
Počet EO: 1200
Množství odpadní vody (m3/den): 180,00
Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 72,00
El. příkon (W): 14500
Průměr nádrže (mm): 2456000
Hloubka včetně komínku (mm): 1050000

Ceny jsou uvedeny BEZ DPH:

Dodávka: 3 506 000,-

Výkresy ke stažení: