Čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75 prosím o popis technologie čištění?

By in
554

Čistírna odpadních vod typu M I C R O JA- 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Čistírna odpadních vod typ ČOV MICRO JA 0,75 je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domků do 4 obyvatel. Čistírna odpadních vod se skládá z celoplastové nádrže, provzdušňovacích prvků, armaturních rozvodů, dmychadla, kontejneru pro uložení dmychadla, nástavce a pochozího poklopu. Čistírna odpadních vod může být umístěna v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče , kanalizace, eventuelně do akumulační nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné.

54321
(1 vote. Average 3 of 5)