Čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75 – jaká je stavební připravenost pro tuto ČOV?

By in
1347

– čistírna odpadních vod MICRO JA 0,75 se usazuje na vodorovnou betonovou armovanou desku desku o síle 15 – 20cm. Hloubka výkopu se řídí hloubkou uložení vstupní kanalizace.
– čistírna odpadních vod se napojí na přítokové a odtokové potrubí kanalizace. Okolní volný prostor mezi čistírnou odpadních vod a výkopem se obsype betonovou stabilizací. Čistírna odpadních vod se obsypává při současném plnění ČOV čistou vodou.
– Pro přívod tlakové hadice na přívod vzduchu od kompresoru do ČOV je nutné položit chráničku KOPOFLEX DN 50. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy.
– Při pokládání přítokové a odtokové kanalizace dbáme na hutnění podloží trubky a podsypání pískem, případně podbetonování.
– čistírna odpadních vod má poklop pouze pochozí.
– čistírna odpadních vod a její dmychadlo lze uložit do vzdálenosti max. 5 m od ČOV a to do sklepa, garáže nebo do terénu v plastovém kontejneru, která je součástí dodávky ČOV.
– čistírna odpadních vod pracuje na 220V/50Hz a do místa osazení plastového kontejneru dmychadla je potřeba dovést přívodní kabel 3×1,5 CYKY
– čistírna odpadních vod a její odvětrání je nutné provést kanalizací nad střechu objektu a nesmí v hlubokých mrazech zapříčinit zamrzání vody v ČOV.
– čistírna odpadních vod je zakryta plastovým poklopem, který umožňuje snadný přístup obsluhy k zařízení a tím údržbě podle provozního řádu.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)